Till toppen

135m -- Valtion kuukausipalkat ammateittain, 2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Palkansaajat yhteensä , Kokoaikaisten lukumäärä , Osa-aikaisten lukumäärä ,

Valda 1 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yhteensä , AJOJÄRJESTELIJÄ , AJONEUVOTARKASTAJA ,

Valda 0 Totalt 695

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa

Ammattinimike

Nimittämiskirjan tai työsopimuksen mukainen nimikkeen koodi (muussa tapauksessa työehtosopimuksen mukainen ammattinimikekoodi, opettajilla erityisohje). Koodista muodostetaan Tilastokeskuksessa ammattiluokitustieto.

Sukupuoli

Sukupuoli (sukupuolet yhteensä/miehet/naiset)

Tiedot

Palkansaajat yhteensä

Lukumäärä yhteensä

Kokoaikaisten lukumäärä

Kokoaikaisten täyttäpalkkaa saavien henkilöiden lukumäärä.

Osa-aikaisten lukumäärä

Osa-aikaisten palkansaajien lukumäärä.

Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, e/kk

Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, e/kk

Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, e/kk

Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, e/kk

Säännöllisen työajan ansion mediaani, e/kk

Säännöllisen työajan ansion mediaani, e/kk

Säännöllisen työajan ansion 9.desiili, e/kk

Säännöllisen työajan ansion 9.desiili, e/kk

Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin, %

Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin, %.

Kokonaisansion keskiarvo, e/kk

Kokonaisansion keskiarvo, e/kk

Kokonaisansion 1.desiili, e/kk

Kokonaisansion 1.desiili, e/kk

Kokonaisansion mediaani, e/kk

Kokonaisansion mediaani, e/kk

Kokonaisansion 9.desiili, e/kk

Kokonaisansion 9.desiili, e/kk

Kokonaisansion variaatiokerroin, %

Kokonaisansion variaatiokerroin, %