Till toppen

StatFin

 1. 001 -- Arbetskraftskostnadernas struktur efter arbetsmarknadssektor (andel av arbetskraftskostnaderna, %)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22222 Ändrad senast: 2018-11-16

  1. Kostnadspost: 1. Direkt lön, 1.1 varav löner under utbildningen, 2. Löneposter av engångsnatur, 2.1. Resultatpremie, ..., 11. Arbetsgivarstöd (42)
  2. Sektor / Näringsgren: Privat sektor / Industri och byggverksamhet, Privat sektor / Tjänster, Privat sektor / Tillsammans, Kommunalsektor, ..., Alla sektorer tillsammans (6)
  3. År: 1996, 2000, 2004, 2008, ..., 2016 (6)


 2. 002 -- Arbetskraftskostnadernas struktur efter näringsgren år 2016 (andel av arbetskraftskostnaderna, %)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15982 Ändrad senast: 2018-11-16

  1. Kostnadspost: 1. Direkt lön, 2. Löneposter av engångsnatur, 2.1. Resultatpremie, 2.2. Andra löneposter av engångsnatur, ..., 11. Arbetsgivarstöd (30)
  2. Sektor / Näringsgren: Privata sektorn, (1)
  3. Näringsgren: Totalt, B, C, D, ..., S (19)