Till toppen

123l -- Arbetskraftskostnadsindex (2016=100) inom näringsgrenar, 2007-2021

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Arbetskraftskostnadsindex (2016=100) , Arbetskraftskostnadsindex (2016=100) exkl. engångsposter , Säsongränsade arbetskraftskostnadsindex (2016=100) ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 15

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B-S Privatsektron , B-E Hela industrin , C Tillverkning ,

Valda 0 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000