Till toppen

StatFin

 1. 123l -- Arbetskraftskostnadsindex (2016=100) inom näringsgrenar, 2007-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 34918 Ändrad senast: 2022-03-11

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  2. Näringsgren (TOL 2008): B-S Privatsektron, B-E Hela industrin, C Tillverkning, 10-11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl, ..., D-S Kommuner (15)
  3. Uppgifter: Arbetskraftskostnadsindex (2016=100), Arbetskraftskostnadsindex (2016=100) exkl. engångsposter, Säsongränsade arbetskraftskostnadsindex (2016=100), Säsongränsade arbetskraftskostnadsindex (2016=100) exkl. engångsposter, ..., Årsförändring av säsongränsade arbetskraftskostnadsindex (2016=100) exkl. engångsposter, % (8)


 2. 123p -- Resultatpremiernas andel av lönesumman inom den privata sektorn efter näringsgren (TOL 2008), 2007-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8714 Ändrad senast: 2022-03-11

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, B-E Hela industrin, F Byggverksamhet, G-N Servicenäringar, O-S Välfärdstjänster (5)
  3. Uppgifter: Arbetskraftskostnadsindex (2016=100) inom den privata sektorn, resultatpremiernas andel av lönesumman, %, (1)


 3. 123r -- Andra engångslöneposters andel av lönesumman inom den privata sektorn, 2007-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7140 Ändrad senast: 2022-03-11

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  2. Uppgifter: Arbetskraftskostnadsindex (2016=100) inom den privata sektorn, andra engångslöneposters andel av lönesumman, (1)