To the Top
 1. 111m -- Lönesummaindex efter näringsgren på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2021M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1915473 Ändrad senast: 2021-04-14

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2021M02 (314)
  2. Näringsgren: A-X Hela ekonomin, Privat sektor, OPQ Offentlig sektor, B Utvinning av mineral, ..., Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn (110)
  3. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (9)


 2. 111p -- Lönesummaindex efter näringsgren på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2020H2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 267818 Ändrad senast: 2021-04-14

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2020H2 (52)
  2. Näringsgren: A-X Hela ekonomin, Privat sektor, OPQ Offentlig sektor, B Utvinning av mineral, ..., Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn (110)
  3. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 111q -- Lönesummaindex efter näringsgren på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2020Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 506921 Ändrad senast: 2021-04-14

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2020Q4 (104)
  2. Näringsgren: A-X Hela ekonomin, Privat sektor, OPQ Offentlig sektor, B Utvinning av mineral, ..., Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn (110)
  3. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 111r -- Lönesummaindex efter näringsgren på årsnivå (2015=100), 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 147597 Ändrad senast: 2021-04-14

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Näringsgren: A-X Hela ekonomin, Privat sektor, OPQ Offentlig sektor, B Utvinning av mineral, ..., Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn (110)
  3. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)