Till toppen

11aq -- Antalet timavlönade inom kommunsektorn; löner efter näringsgren, 2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske , 02 Skogsbruk ,

Valda 0 Totalt 97

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
.. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift

Näringsgrensindelningen 2008

Näringsgrensindelningen 2008 är en nationell klassificeringsstandard som har fastställts av Statistikcentralen.

Kön

Totalt

År

År

Uppgifter

Timavlönade totalt

(Timavlönade) Antal totalt.

Genomsnittlig timlön för ordinarie arbetstid, e/timme

(Timavlönade) Genomsnittlig timlön för ordinarie arbetstid.

Genomsnittlig totaltimlön, e/timme

(Timavlönade) Genomsnittlig totaltimlön, e/timme.