Till toppen

StatFin

 1. 11aj -- Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 210337 Ändrad senast: 2021-04-29

  1. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 1 Chefer, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 111 Högre tjänstemän och organisationschefer, ..., 9629 Övrig personal utan annan klassificering (428)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2020, (1)
  4. Uppgifter: Månadsavlönade totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig glundlön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (14)


 2. 11am -- Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter utbildningsklassificering, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 236876 Ändrad senast: 2021-04-29

  1. Utbildningsnivå: Totalt, Högre grundnivå, Andra stadiet, Specialyrkesutbildningsnivå, ..., Forskarutbildningsnivå (8)
  2. Utbildningsområde: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, allmänna utbildningsprogram, Pedagogik, ..., Okända (101)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2020, (1)
  5. Uppgifter: Månadsavlönade totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig glundlön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (14)


 3. 11an -- Månadsöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 125824 Ändrad senast: 2021-04-29

  1. Näringsgrensindelningen 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 016 Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter, ..., 93299 Annan fritids- och nöjesverksamhet (212)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2020, (1)
  4. Uppgifter: Månadsavlönade totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig glundlön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (14)


 4. 11aq -- Antalet timavlönade inom kommunsektorn; löner efter näringsgren, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32260 Ändrad senast: 2021-04-29

  1. Näringsgrensindelningen 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 02 Skogsbruk, 021 Skogshushållning och skogsskötsel, ..., 93110 Drift av sportanläggningar (97)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2020, (1)
  4. Uppgifter: Timavlönade totalt, Genomsnittlig timlön för ordinarie arbetstid, e/timme, Genomsnittlig totaltimlön, e/timme, (3)