To the Top
 1. 11zq -- Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt arbetsgivarsektor, 1995Q1-2020Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 187957 Ändrad senast: 2021-02-04

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2020Q4* (104)
  2. Arbetsgivarsektor: Alla Löntagare, Staten, Kommuner, Den privata sektorn, Övriga (5)
  3. Löneform: Totalt, Timavlönade, Månadsavlönade, (3)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Förtjänstnivåindex 1995=100, Förtjänstnivåindex 2005=100, Index för ordinarie förtjänst 2005=100, Förtjänstnivåindex 2010=100, ..., Index för ordinarie förtjänst 2015=100 (7)


 2. 11zt -- Förtjänstnivåindex 1964=100, 1964Q1-2020Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25384 Ändrad senast: 2021-02-04

  1. Kvartal: 1964Q1, 1964Q2, 1964Q3, 1964Q4, ..., 2020Q4* (228)
  2. Uppgifter: Förtjänstnivåindex 1964=100, (1)


 3. 11zu -- Genomsnittlig månadslön efter arbetsgivarsektor och kön, 2000Q1-2020Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21017 Ändrad senast: 2021-02-04

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2020Q4* (84)
  2. Arbetsgivarsektor: Alla Löntagare, Staten, Kommuner, Privata och Övriga, (4)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Medellön, (1)


 4. 11zv -- Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt näringsgren (TOL 2008), 2005Q1-2020Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 282529 Ändrad senast: 2021-02-04

  1. Kvartal: 2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 2005Q4, ..., 2020Q4* (64)
  2. Löneform: Totalt, Timavlönade, Månadsavlönade, (3)
  3. Näringsgrensindelningen 2008: Jordbruk och skuksbruk, C Tillverkning, 10-11 Livsmedels- och dryckerframställning, 13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri, ..., 9491 Religiösa samfundt (44)
  4. Uppgifter: Förtjänstnivåindex 2005=100, Index för ordinarie förtjänst 2005=100, Förtjänstnivåindex 2010=100, Index för ordinarie förtjänst 2010=100, ..., Index för ordinarie förtjänst 2015=100 (6)


 5. 11zw -- Index för ordinarie förtjänst standardvägd efter huvudyrkesgrupp enligt arbetsgivarsektor, 2010Q1-2019Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37903 Ändrad senast: 2020-08-27

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2019Q4 (40)
  2. Arbetsgivarsektor: Alla Löntagare, Staten, Kommuner, Den privata sektorn, Övriga (5)
  3. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 1 Chefer, 2 Specialister, 3 Experter, ..., 9 Övriga arbetstagare (10)
  4. Uppgifter: Index för ordinarie förtjänst 2010=100 standardvägd efter huvudyrkesgrupp, Index för ordinarie förtjänst 2015=100 standardvägd efter huvudyrkesgrupp, (2)


 6. 122i -- Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt arbetsgivarsektor, 1995-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55484 Ändrad senast: 2020-10-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  2. Arbetsgivarsektor: Alla Löntagare, Staten, Kommuner, Den privata sektorn, Övriga (5)
  3. Löneform: Totalt, Timavlönade, Månadsavlönade, (3)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Förtjänstnivåindex 1995=100, Förtjänstnivåindex 2005=100, Index för ordinarie förtjänst 2005=100, Förtjänstnivåindex 2010=100, ..., Index för ordinarie förtjänst 2015=100 (7)


 7. 122l -- Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt näringsgren (TOL 2008), 2005-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 78568 Ändrad senast: 2020-10-15

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. Löneform: Totalt, Timavlönade, Månadsavlönade, (3)
  3. Näringsgrensindelningen 2008: Jordbruk och skuksbruk, C Tillverkning, 10-11 Livsmedels- och dryckerframställning, 13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri, ..., 9491 Religiösa samfundt (44)
  4. Uppgifter: Förtjänstnivåindex 2005=100, Index för ordinarie förtjänst 2005=100, Förtjänstnivåindex 2010=100, Index för ordinarie förtjänst 2010=100, ..., Index för ordinarie förtjänst 2015=100 (6)