Till toppen

11hn -- Antal fastställt företagssaneringsprogram efter behandlingstid, medel och skulder och tingsrätt, 2009-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Betalnings program fastställt, totalt , Behandlingstid under 6 mån. , Behandlingstid 6-7 mån. ,

Valda 1 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Esbo , Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000