To the Top

11hn -- Antal fastställt företagssaneringsprogram efter behandlingstid, medel och skulder och tingsrätt, 2009-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Tingsrätt
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Betalnings program fastställt, totalt , Behandlingstid under 6 mån. , Behandlingstid 6-7 mån. ,

Valda 0 Totalt 13

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 0 Totalt 12

Tingsrätt

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Esbo , Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000