Till toppen

StatFin

 1. 11hl -- Företagssaneringar efter område (TOL 2008), 2003Q1-2021Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 102556 Ändrad senast: 2021-01-17

  1. Kvartal: 2003Q1, 2003Q2, 2003Q3, 2003Q4, ..., 2021Q4 (76)
  2. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B-E Hela industrin, F Byggverksamhet, ..., Näringsgrenen okänd (9)
  3. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  4. Uppgifter: Anhängiggjorda företagssaneringar, antal företag, Anhängiggjorda företagssaneringar, antal anställda, (2)