To the Top

11hu -- Personer som ansökat skuldsanering, 2008-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Ålder
Kön
Huvudsaklig verksamhet
Familjeställning
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 0 Totalt 13

Ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , -24 , 25-34 ,

Valda 0 Totalt 8

Optional variable

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Huvudsaklig verksamhet

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Sysselsatt , Arbetslös ,

Valda 0 Totalt 8

Optional variable

Familjeställning


Valda 0 Totalt 6

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Teckenförklaring: .. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd - värdet noll
Ålder
Ålder
Kön
Kön
Huvudsaklig verksamhet
Huvudsaklig verksamhet
Familjeställning
Familjeställning