Till toppen

StatFin

 1. 11hr -- Ansökningar om skuldsanering efter område, 1993M01-2021M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 165237 Ändrad senast: 2022-01-19

  1. Månad: 1993M01, 1993M02, 1993M03, 1993M04, ..., 2021M12 (348)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Oklar, (4)
  4. Uppgifter: Ansökningar om skuldsanering, antal, (1)