To the Top
 1. 11hr -- Ansökningar om skuldsanering efter område, 1993M01-2021M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 161161 Ändrad senast: 2021-04-21

  1. Månad: 1993M01, 1993M02, 1993M03, 1993M04, ..., 2021M03 (339)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Oklar, (4)
  4. Uppgifter: Ansökningar om skuldsanering, antal, (1)