Till toppen

StatFin

 1. 13a6 -- Personer misstänkta för utredda brott efter beräkningssätt, ålder och kön, 2006-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1537628 Ändrad senast: 2021-10-15

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  2. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  3. Misstänktas kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Misstänktas ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (17)
  5. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, Antalet brottsrubriceringar hos personer misstänkta för utredda brott, Misstänkta för utredda brott efter årets grövsta brott, (3)


 2. 11cn -- Brottsoffer efter ålder och landskapet, 2009-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7045639 Ändrad senast: 2021-05-12

  1. Offrets kön: Offrets kön totalt, Offret män, Offret kvinnor, (3)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Brott: TOTALT, Våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt (3 mom) 20:1-2, Våldtäkt 20:1§1-2, Försök till våldtäkt 20:1§4, ..., Olaga tvång 25:8§ (65)
  4. Offrets ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., Okänd (19)
  5. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  6. Uppgifter: Antal, (1)


 3. 12ie -- Brottsmålsägande efter kön, ålder och landskapet, 2006-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12789412 Ändrad senast: 2021-05-12

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  4. Målsägandens ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (17)
  5. Målsägandens kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Uppgifter: Antalet, (1)


 4. 12jt -- Brottsmålsägande efter näringsgren (TOL2008) och landskapet, 2016-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8881061 Ändrad senast: 2021-05-12

  1. År: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  4. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (111)
  5. Uppgifter: Antalet, (1)


 5. 11ch -- Familjevåld och våld i nära relationer som anmälts som brott, 2009-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4217049 Ändrad senast: 2021-06-01

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  2. Offrets kön: Offrets kön totalt, Offret män, Offret kvinnor, (3)
  3. Boendeform: Bostadshushåll totalt, Samma bostadshushåll, Annat bostadshushåll, (3)
  4. Förhållande mellan offer och misstänkt: Totalt, Offrets förälder misstänkt, ...Offrets biologisk far eller adoptivfar misstänkt, ...Offrets biologisk mor eller adoptivmor misstänkt, ..., Offret och den misstänkta har ett gemensamt barn (15)
  5. Offrets ålder: Totalt, 0 - 4, 0 - 17, 5 - 9, ..., Okänd (15)
  6. Misstänktas kön: Misstänkta totalt, Misstänkta män, Misstänkta kvinnor, (3)
  7. Brott: TOTALT, Våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt (3 mom) 20:1-2, Sexuellt utnyttjande av barn, grovt sexuellt utnyttjande av barn 20:6-7, Övriga sexualbrott 20:4-5,5a, 8-9, ..., Andra brott 17:22§, 21:6§, 21:8-9§, 25:3-3a§1, 25:4§1-2, 25:8§ (14)
  8. Uppgifter: Antal, (1)


 6. 11cj -- Misstänkta för utredda brott efter åldersgrupp och kommun, 2006-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 181446434 Ändrad senast: 2021-05-12

  1. Misstänktas kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (312)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  4. Misstänktas ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (17)
  5. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, (1)


 7. 11cm -- Persons misstänkta för utdedda brott efter årets grövsta brott och kommun, 2006-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 180820945 Ändrad senast: 2021-05-12

  1. Misstänktas kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (312)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  4. Misstänktas ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (17)
  5. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott efter årets grövsta brott, (1)


 8. 11cq -- Misstänkta för brott efter rusmedel, 2006-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 64131516 Ändrad senast: 2021-05-12

  1. Misstänktas kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (312)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  4. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  5. Rusmedel: Totalt, Inget rusmedel, Alkohol, Andra rusmedel, ..., Okänd (6)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, (1)


 9. 11cp -- Misstänkta för brott efter utbildingsnivå, 2009-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3588286 Ändrad senast: 2021-05-12

  1. Misstänktas kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  3. Misstänktas ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (17)
  4. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  5. Utbildingsnivå: Totalt, Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå 3, 4, Lägsta högre nivå, Lägre högskolenivå, ..., Okänd (7)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, (1)


 10. 11cl -- Misstänkta för brott efter disponibel inkomst, 2009-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6044849 Ändrad senast: 2021-05-12

  1. Misstänktas kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  3. Misstänktas ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (17)
  4. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  5. Decil: Totalt, I, II, III, ..., Okända (12)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, (1)


 11. 11cv -- Misstänkta för brott efter huvudsamlig verksamhet, 2009-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4620234 Ändrad senast: 2021-05-12

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  2. Misstänktas kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  4. Misstänktas ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (17)
  5. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Sysselsatta, Arbetslösa, Personer utanför arbetskraften, ..., Okänd (9)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, (1)


 12. 11cu -- Misstänkta för brott efter socioekonomisk ställning, 2009-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4585587 Ändrad senast: 2021-05-12

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  2. Misstänktas kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  4. Misstänktas ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (17)
  5. Socioekonomisk ställning: Totalt, Företagare, Högre tjänstemän, Lägre tjänstemän, ..., Okänd (9)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, (1)


 13. 11cr -- Misstänkta för utredda brott efter medborgarskap, landskap och bostadsort, 2009-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 59940207 Ändrad senast: 2021-05-12

  1. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  3. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (193)
  4. Bostadsort: Totalt, Stadigvarande bosatta i Finland, Inte stadigvarande bosatta i Finland, (3)
  5. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, (1)


 14. 11cs -- Misstänkta för utredda brott efter medborgarskap, åldersgrupp och bostadsort, 2009-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 137983052 Ändrad senast: 2021-05-12

  1. Misstänktas kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  3. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (193)
  4. Misstänktas ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (17)
  5. Bostadsort: Totalt, Stadigvarande bosatta i Finland, Inte stadigvarande bosatta i Finland, (3)
  6. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  7. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, (1)


 15. 11ct -- Misstänkta för brott efter härkomst, åldersgrupp och kön, 2009-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45285782 Ändrad senast: 2021-05-12

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  2. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  3. Misstänktas ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (17)
  4. Misstänktas kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, Finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., Okänd (8)
  6. Bakgrundsland: Totalt, Nordafrika, Sub-Sahara Afrika, Amerika, ..., Okänd (12)
  7. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, (1)


 16. 137g -- Familjevåld och våld i nära relationer efter anmälningstidpunkt, anmälts som brott, 2015M01-2020M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1847968 Ändrad senast: 2021-06-01

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2020M12 (72)
  2. Offrets kön: Offrets kön totalt, Offret män, Offret kvinnor, (3)
  3. Boendeform: Bostadshushåll totalt, Samma bostadshushåll, Annat bostadshushåll, (3)
  4. Förhållande mellan offer och misstänkt: Totalt, Offrets förälder misstänkt, ...Offrets biologisk far eller adoptivfar misstänkt, ...Offrets biologisk mor eller adoptivmor misstänkt, ..., Offret och den misstänkta har ett gemensamt barn (15)
  5. Offrets ålder: Totalt, 0 - 4, 0 - 17, 5 - 9, ..., Okänd (15)
  6. Misstänktas kön: Misstänkta totalt, Misstänkta män, Misstänkta kvinnor, (3)
  7. Uppgifter: Antal, (1)