To the Top

11yy -- Kommunal parkeringsövervakning, 2013-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Kommun
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.01 Felparkeringsavgifter totalt , 011 Felparkeringsavgifter utfärdade av polisen , 02 Felparkeringsavgifter med stöd av vägtrafiklagen ,

Valda 0 Totalt 18

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 0 Totalt 7

Kommun

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Esbo , Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 42

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000