To the Top

117t -- Brott efter månad, 2009M01-2021M03*
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Brott
Kommun
Månad
Obligatoriskt *
Anmälan om brott och böter
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Brott

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT , 2) STRAFFLAGSBROTT , A Egendomsbrott ,

Valda 0 Totalt 201

Optional variable

Kommun

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 312

Optional variable

Månad

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2009M01 , 2009M02 , 2009M03 ,

Valda 0 Totalt 147

Anmälan om brott och böter


Valda 0 Totalt 5

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Månad
* preliminär uppgift
Månad
2021M01*
* preliminär uppgift
2021M02*
* preliminär uppgift
2021M03*
* preliminär uppgift