Till toppen

StatFin

 1. 117t -- Brott efter månad, 2009M01-2021M12*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 120079586 Ändrad senast: 2021-12-07

  1. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Berusade som tagits i förvar (203)
  2. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (312)
  3. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2021M12* (156)
  4. Anmälan om brott och böter: Totalt, Polisanmälningar, Utfärdade böter, Straffanspråk, Ordningsböter (5)
  5. Uppgifter: Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom, (1)


 2. 11cd -- Brott efter kvartal, 2009Q1-2021Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 848954 Ändrad senast: 2022-01-19

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2021Q4* (52)
  2. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Berusade som tagits i förvar (203)
  3. Polisinträttningar: Totalt, Centralkriminalpolisen, Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors, Polisinrättningen i Västra Nyland, ..., Gränsbevakningsväsendet (16)
  4. Uppgifter: Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom, (1)


 3. 11ce -- Brott och deras uppklaring, 1980-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 70386960 Ändrad senast: 2021-05-12

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2020 (41)
  2. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (312)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  4. Uppgifter: Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom, Uppklarade brott totalt, Uppklarade brott av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under statistikåret, Uppklarade brott av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under tidigare år, ..., All där det konstaterats att inget brott begåtts av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under statistikåret (13)


 4. 11cg -- Brott och deras uppklarning efter brottsbenämning, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2467015 Ändrad senast: 2021-06-04

  1. Polisinträttningar: Totalt, Centralkriminalpolisen, Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors, Polisinrättningen i Västra Nyland, ..., Gränsbevakningsväsendet (16)
  2. Brott: BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, STRAFFLAG, 11 kapitel Om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, Folkmord 11:1§1/1-5, ..., i explosionsfarliga omgivningar (1192)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  4. Uppgifter: Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom, Uppklarade brott totalt, Brott som anmälts till åklagare totalt, Misstänkta för utredda brott, (4)


 5. 11cw -- Vissa polisålägganden efter kommun, 1980-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 442341 Ändrad senast: 2021-05-12

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2020 (41)
  2. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (312)
  3. Brott: P Vissa polisålägganden, Undersökning av självmord, Drunknade, Övrig undersökning av dödsorsak, ..., Berusade som tagits i förvar (13)
  4. Uppgifter: Antal ålägganden, (1)


 6. 11yy -- Kommunal parkeringsövervakning, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53963 Ändrad senast: 2021-05-12

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Ylöjärvi (43)
  3. Uppgifter: 01 Felparkeringsavgifter totalt, 011 Felparkeringsavgifter utfärdade av polisen, 02 Felparkeringsavgifter med stöd av vägtrafiklagen, 021 Felparkeringsavgifter med stöd av vägtrafiklagen utfärdade av polisen, ..., Inkomster av felparkering- avgifter (euro) (18)


 7. 135l -- Brott efter kommun och landskap per invånare, 1987-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23286167 Ändrad senast: 2021-05-12

  1. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)
  2. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  3. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, Esbo, Helsingfors, ..., Okänd (331)
  4. Uppgifter: Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom, Brott per 1 000 invånare, Brott per 10 000 invånare, (3)