Till toppen

StatFin

 1. 11dd -- Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1604857 Ändrad senast: 2021-02-26

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Polisinträttningar: Totalt, Centralkriminalpolisen, Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors, Polisinrättningen i Västra Nyland, ..., Gränsbevakningsväsendet (16)
  3. Brott: Totalt, 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, ..., Övriga (106)
  4. Tvångsmedel: TOTALT, KI1 Gripande, KI2 ANHÅLLANDE, VAO Häktning, ..., VPO Frigivning av häktad (28)
  5. Uppgifter: Antalet tvångsmedel, (1)


 2. 11de -- Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel efter kön och åldersgrupp, 2013-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5091231 Ändrad senast: 2021-02-26

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Brott: Totalt, 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, ..., Övriga (106)
  3. Tvångsmedel: TOTALT, KI1 Gripande, KI2 ANHÅLLANDE, VAO Häktning, ..., VPO Frigivning av häktad (28)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (13)
  6. Uppgifter: Antalet tvångsmedel, (1)


 3. 11dg -- Gripandet, anhållandet, häktningen och tagandet i förvar av utlänning per polisinrättning, tidslängd efter kön och åldersgrupp, 2013-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8569415 Ändrad senast: 2021-02-26

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Brott: Totalt, 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, ..., Övriga (106)
  3. Tvångsmedel: TOTALT, KI1 Gripande, KI2 ANHÅLLANDE, VAO Häktning, U6A TAGANDE I FÖRVAR AV UTLÄNNING (5)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (13)
  6. Uppgifter: Tid under 1 dygn, Tid 1-1,9 dygn, Tid 2-2,9 dygn, Tid 3-3,9 dygn, ..., Hållande i förvar av utlänning, dygn (18)


 4. 11df -- Gripandet, anhållandet, häktningen och tagandet i förvar av utlänning per polisinrättning, tidslängd, 2013-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2692152 Ändrad senast: 2021-02-26

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Polisinträttningar: Totalt, Centralkriminalpolisen, Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors, Polisinrättningen i Västra Nyland, ..., Gränsbevakningsväsendet (16)
  3. Brott: Totalt, 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, ..., Övriga (106)
  4. Tvångsmedel: TOTALT, KI1 Gripande, KI2 ANHÅLLANDE, VAO Häktning, U6A TAGANDE I FÖRVAR AV UTLÄNNING (5)
  5. Uppgifter: Tid under 1 dygn, Tid 1-1,9 dygn, Tid 2-2,9 dygn, Tid 3-3,9 dygn, ..., Hållande i förvar av utlänning, dygn (18)


 5. 11dh -- Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel, antalet använda grunder för tvångsmedel, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 304015 Ändrad senast: 2021-02-26

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Polisinträttningar: Totalt, Centralkriminalpolisen, Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors, Polisinrättningen i Västra Nyland, ..., Gränsbevakningsväsendet (16)
  3. Tvångsmedel: TOTALT, KI1 Gripande, KI10300 KI1030 Handräckning till tullen, hållande i förvar av person, KI10310 KI1031 Handräckning till CKP, hållande i förvar av person, ..., VPO8820 Jag förordnar att ovannämnd häktad person friges (329)
  4. Uppgifter: Antalet använda grunder för tvångsmedel, (1)