Till toppen

StatFin

 1. 13ga -- Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets, 2004-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8010293 Ändrad senast: 2022-02-25

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Tvångsmedel: TOTALT, KI1 Gripande, KI2 Anhållande, VAO Häktning, ..., VPO Frigivning av häktad (28)
  3. Viranomainen: Totalt, Centralkriminalpolisen, Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors, Polisinrättningen i Västra Nyland, ..., Gränsbevakningsväsendet (16)
  4. Päärikos tai muu asia: Brott, föreelser och polisålägganden totalt, Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, ..., 316 Övriga (108)
  5. Uppgifter: Antalet tvångsmedel, Muutos edelliseen vuoteen, lkm, Muutos edelliseen vuoteen, %, (3)


 2. 13gb -- Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel efter kön och åldersgrupp, 2004-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25259253 Ändrad senast: 2022-02-25

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Tvångsmedel: TOTALT, KI1 Gripande, KI2 Anhållande, VAO Häktning, ..., VPO Frigivning av häktad (28)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (13)
  5. Päärikos tai muu asia: Brott, föreelser och polisålägganden totalt, Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, ..., 316 Övriga (108)
  6. Uppgifter: Antalet tvångsmedel, Muutos edelliseen vuoteen, lkm, Muutos edelliseen vuoteen, %, (3)


 3. 13gc -- Gripandet, anhållandet, häktningen och tagandet i förvar av utlänning per polisinrättning, tidslängd, 2004-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6127546 Ändrad senast: 2022-02-25

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Tvångsmedel: TOTALT, KI1 Gripande, KI2 Anhållande, VAO Häktning, U6A Tagande i förvar av utlänning (5)
  3. Viranomainen: Totalt, Centralkriminalpolisen, Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors, Polisinrättningen i Västra Nyland, ..., Gränsbevakningsväsendet (16)
  4. Päärikos tai muu asia: Brott, föreelser och polisålägganden totalt, Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, ..., 316 Övriga (108)
  5. Uppgifter: Tid under 1 dygn, Tid 1-1,9 dygn, Tid 2-2,9 dygn, Tid 3-3,9 dygn, ..., Hållande i förvar av utlänning, dygn (18)


 4. 13gd -- Gripandet, anhållandet, häktningen och tagandet i förvar av utlänning per polisinrättning, tidslängd efter kön och åldersgrupp, 2004-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19602388 Ändrad senast: 2022-02-25

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Tvångsmedel: TOTALT, KI1 Gripande, KI2 Anhållande, VAO Häktning, U6A Tagande i förvar av utlänning (5)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (13)
  5. Päärikos tai muu asia: Brott, föreelser och polisålägganden totalt, Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, ..., 316 Övriga (108)
  6. Uppgifter: Tid under 1 dygn, Tid 1-1,9 dygn, Tid 2-2,9 dygn, Tid 3-3,9 dygn, ..., Hållande i förvar av utlänning, dygn (18)


 5. 13gj -- Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel, antalet använda grunder för tvångsmedel, 2004-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 551662 Ändrad senast: 2022-02-25

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Tvångsmedel: TOTALT, KI1 Gripande, KI10300 KI1030 Handräckning till tullen, hållande i förvar av person, KI10310 KI1031 Handräckning till CKP, hållande i förvar av person, ..., VPO8820 Jag förordnar att ovannämnd häktad person friges (334)
  3. Viranomainen: Totalt, Centralkriminalpolisen, Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors, Polisinrättningen i Västra Nyland, ..., Gränsbevakningsväsendet (16)
  4. Uppgifter: Antalet använda grunder för tvångsmedel, (1)