Till toppen

003 -- Rädsla för brott 2012-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Obs:

Tietoja on korjattu 19.1.2020
Den nationella brottsofferundersökningen är en enkät som riktar sig till befolkningen i åldern 15–74 år, som genomförs varje år. Den anger det totala antalet vålds- och egendomsbrott och den inbegriper också de fall som polisen inte fått kännedom om och som inte ingår i polisens statistik. Den nationella brottsofferundersökningen innehåller också frågor som gäller rädsla för våld.