Till toppen

StatFin

 1. 11fc -- Slutbehandlade konkurser efter tingsrätt och näringsgren (TOL2008), 2009-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2884721 Ändrad senast: 2021-06-09

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  2. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., Okänd (347)
  3. Tingsrätt: Totalt, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Kemi-Torneå (28)
  4. Uppgifter: Slutbehandlade ärenden totalt, Förkastats eller lämnats utan prövning, Änsökan återtagen, Förfallit eller avskrivits, orsak företagssanering, ..., Ärenden övertill annan instans (11)


 2. 11f6 -- Konkurser efter område (TOL 2008), 2003-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 338216 Ändrad senast: 2021-06-09

  1. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2020 (18)
  3. Näringsgren: Totalt, Jord- och skogsbruk, fiske, Tillverkning,gruvdrift,energi- och vattenförsörjning, Byggverksamhet, ..., Okänd (9)
  4. Uppgifter: Anhängiggjorda konkurser, antal företag, Anhängiggjorda konkurser, antal anställda, (2)


 3. 11fa -- Konkurser sedan år 1986, 1986-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8344 Ändrad senast: 2021-06-09

  1. År: 1986, 1987, 1988, 1989, ..., 2020 (35)
  2. Uppgifter: Anhängiggjorda konkurser, antal företag, Anhängiggjorda konkurser, antal anställda, (2)


 4. 11f8 -- Konkurser efter näringsgren (TOL 2008), 2003-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 278605 Ändrad senast: 2021-06-09

  1. Toimiala: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., Okänd (358)
  2. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2020 (18)
  3. Juridisk form: Totalt, Aktiebolag, Öppet bolag och kommanditbolag, Fysisk person, Andra (5)
  4. Uppgifter: Anhängiggjorda konkurser, antal företag, Anhängiggjorda konkurser, antal anställda, (2)