To the Top

11f9 -- Konkurser efter näringsgren (TOL 2008), 2003M01-2021M05
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Toimiala
Månad
Obligatoriskt *
Juridisk form
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Toimiala

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 358

Optional variable

Månad

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2003M01 , 2003M02 , 2003M03 ,

Valda 0 Totalt 221

Juridisk form


Valda 0 Totalt 5

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Teckenförklaring: .. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd - värdet noll
Juridisk form
Med den juridiska formen specificeras den juridiska personens juridiska ställning. Klassificeringen av juridisk form bygger på bolagsformerna i handelsregistret och på kraven i skattelagstiftningen. Företagens och sammanslutningarnas juridiska form har sparats i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Statistikcentralens klassificering av juridisk form bygger på koderna för juridisk form som används av FODS och skatteförvaltningen. I Statistikcentralens klassificering har en del av skatteförvaltningens klasser slagits samman.