To the Top

11f7 -- Konkurser efter område (TOL 2008), 2003M01-2021M05
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Kommun
Månad
Obligatoriskt *
Näringsgren
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Kommun

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Optional variable

Månad

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2003M01 , 2003M02 , 2003M03 ,

Valda 0 Totalt 221

Näringsgren

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Jord- och skogsbruk, fiske , Tillverkning,gruvdrift,energi- och vattenförsörjning ,

Valda 0 Totalt 9

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Teckenförklaring: .. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd - värdet noll
Näringsgren
Näringsgren