Till toppen

StatFin

 1. 11f7 -- Konkurser efter område (TOL 2008), 2003M01-2021M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3845686 Ändrad senast: 2021-11-17

  1. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Månad: 2003M01, 2003M02, 2003M03, 2003M04, ..., 2021M10 (226)
  3. Näringsgren: Totalt, Jord- och skogsbruk, fiske, Tillverkning,gruvdrift,energi- och vattenförsörjning, Byggverksamhet, ..., Okänd (9)
  4. Uppgifter: Anhängiggjorda konkurser, antal företag, Anhängiggjorda konkurser, antal anställda, (2)


 2. 11fb -- Konkurser sedan år 1986, 1986M01-2021M10

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 48416 Ändrad senast: 2021-11-17

  1. Månad: 1986M01, 1986M02, 1986M03, 1986M04, ..., 2021M10 (430)
  2. Uppgifter: Anhängiggjorda konkurser, antal företag, Anhängiggjorda konkurser, antal anställda, (2)


 3. 11f9 -- Konkurser efter näringsgren (TOL 2008), 2003M01-2021M10

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2552831 Ändrad senast: 2021-11-17

  1. Toimiala: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., Okänd (358)
  2. Månad: 2003M01, 2003M02, 2003M03, 2003M04, ..., 2021M10 (226)
  3. Juridisk form: Totalt, Aktiebolag, Öppet bolag och kommanditbolag, Fysisk person, Andra (5)
  4. Uppgifter: Anhängiggjorda konkurser, antal företag, Anhängiggjorda konkurser, antal anställda, (2)