Till toppen

StatFin

 1. 12it -- Utrikes sjötransporter efterham och varuslag, 1970-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2017003 Ändrad senast: 2022-03-07

  1. Hamn: Totalt, Dalsbruk, Eckerö, Euraåminne, ..., Varkaus (52)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2022 (53)
  5. Uppgifter: Ton, På Finska Fartyg %, Ton, förändring i %, (3)


 2. 12ix -- Sjötransport av transportfordon efter ham, 2016-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 63243 Ändrad senast: 2022-03-07

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Helsingfors, Hangö, ..., Vasa (18)
  2. Transportmedel: Totalt, Personbilar, Bussar, Lastbilar, ..., Övriga transportmedel (6)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  5. Uppgifter: Ton, Antal, Ton, förändring i %, Antal, förändring i %, (4)


 3. 12iz -- Sjötransport av containrar efter ham, 2016-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42291 Ändrad senast: 2022-03-07

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Euraåminne, Helsingfors, ..., Vasa (22)
  2. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  3. Trafiktyp: Totalt, I transitotrafik, (2)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  5. Uppgifter: Ton, Antal, TEU, Ton, förändring i %, ..., TEU, förändring i % (6)


 4. 12j2 -- Transittrafik efter varuslag, 2016-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 79370 Ändrad senast: 2022-03-07

  1. Hamn: Totalt, Helsingfors, Hangö, Ingå, ..., Vasa (18)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  5. Uppgifter: Ton, Ton, förändring i %, (2)


 5. 12j4 -- Passagerartrafik mellan Finland och utlandet efter hamn och land, 1970-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 372792 Ändrad senast: 2022-03-07

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Helsingfors, Hangö, ..., Vasa (16)
  2. Land: Totalt, Belgien, Tyskland, Danmark, ..., Okänd (14)
  3. Riktning: Totalt, Avresande, Anlända, (3)
  4. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2022 (53)
  5. Uppgifter: Antal, Antal, förändring i %, (2)


 6. 12j6 -- Transportarbetet i utrikes sjötrafik, 2005-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9498 Ändrad senast: 2022-03-07

  1. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  2. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  3. Uppgifter: Tonsjömil, Tonkilometers, På Finska Fartyg %, (3)


 7. 12j8 -- Utrikes fartygstrafik via enskilda hamnar, 2019-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22312 Ändrad senast: 2022-03-07

  1. År: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)
  2. Hamn: Totalt, Dalsbruk, Eckerö, Euraåminne, ..., Varkaus (48)
  3. Uppgifter: Anlända Totalt, Anlända Finländska, Direkt anlända totalt, Direkt anlända Finländska, ..., Netto finländska direkt anlända (8)


 8. 12ja -- Transporter genom Saima kanal efter varuslag, 2016-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12850 Ändrad senast: 2022-03-07

  1. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (13)
  2. Trafiktyp: Totalt, I inrikes trafik, I utrikes trafik, (3)
  3. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  5. Uppgifter: Ton, (1)


 9. 12jc -- Fartygstrafik genom Saima kanal, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6205 Ändrad senast: 2022-03-07

  1. Land: Totalt, Antigua och Barbuda, Cypern, Tyskland, ..., Saint Vincent och Grenadinerna (12)
  2. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  3. År: 2020, 2021, 2022, (3)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 10. 12je -- Utrikes sjötransporter efter land och varuslag, 2016-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 68461 Ändrad senast: 2022-03-07

  1. Land: Totalt, Europa, Afrika, Sydamerika, ..., Ökand (22)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  5. Uppgifter: Ton, (1)