Till toppen

12j7 -- Utrikes fartygstrafik via enskilda hamnar, 2019M01-2022M01

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Anlända Totalt , Anlända Finländska , Direkt anlända totalt ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Dalsbruk , Eckerö ,

Valda 0 Totalt 48

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2019M01 , 2019M02 , 2019M03 ,

Valda 1 Totalt 37

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000