Till toppen

StatFin

 1. 12is -- Utrikes sjötransporter efte rhamn och varuslag, 2016M01-2022M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2959302 Ändrad senast: 2022-03-07

  1. Hamn: Totalt, Dalsbruk, Eckerö, Euraåminne, ..., Varkaus (52)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2022M01 (73)
  5. Uppgifter: Ton, På Finska Fartyg %, Ton, förändring i %, (3)


 2. 12iu -- Sjötransport av transportfordon efter ham, 2016M01-2022M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 545906 Ändrad senast: 2022-03-07

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Helsingfors, Hangö, ..., Vasa (18)
  2. Transportmedel: Totalt, Personbilar, Bussar, Lastbilar, ..., Övriga transportmedel (6)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2022M01 (73)
  5. Uppgifter: Ton, Antal, Ton, förändring i %, Antal, förändring i %, (4)


 3. 12iy -- Sjötransport av containrar efter ham, 2016M01-2022M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 323456 Ändrad senast: 2022-03-07

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Euraåminne, Helsingfors, ..., Vasa (22)
  2. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  3. Trafiktyp: Totalt, I transitotrafik, (2)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2022M01 (73)
  5. Uppgifter: Ton, Antal, TEU, Ton, förändring i %, ..., TEU, förändring i % (6)


 4. 12j1 -- Transittrafik efter varuslag, 2016M01-2022M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 728656 Ändrad senast: 2022-03-07

  1. Hamn: Totalt, Helsingfors, Hangö, Ingå, ..., Vasa (18)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2022M01 (73)
  5. Uppgifter: Ton, Ton, förändring i %, (2)


 5. 12j3 -- Passagerartrafik mellan Finland och utlandet efter hamn och land, 2016M01-2022M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 535835 Ändrad senast: 2022-03-07

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Helsingfors, Hangö, ..., Vasa (16)
  2. Land: Totalt, Belgien, Tyskland, Danmark, ..., Okänd (14)
  3. Riktning: Totalt, Avresande, Anlända, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2022M01 (73)
  5. Uppgifter: Antal, Antal, förändring i %, (2)


 6. 12j5 -- Transportarbetet i utrikes sjötrafik, 2019M01-2022M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13133 Ändrad senast: 2022-03-07

  1. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  2. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2022M01 (37)
  3. Uppgifter: Tonsjömil, Tonkilometers, På Finska Fartyg %, (3)


 7. 12j7 -- Utrikes fartygstrafik via enskilda hamnar, 2019M01-2022M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 77819 Ändrad senast: 2022-03-07

  1. Hamn: Totalt, Dalsbruk, Eckerö, Euraåminne, ..., Varkaus (48)
  2. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2022M01 (37)
  3. Uppgifter: Anlända Totalt, Anlända Finländska, Direkt anlända totalt, Direkt anlända Finländska, ..., Netto finländska direkt anlända (8)


 8. 12j9 -- Transporter genom Saima kanal efter varuslag, 2016M01-2022M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 58197 Ändrad senast: 2022-03-07

  1. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (13)
  2. Trafiktyp: Totalt, I inrikes trafik, I utrikes trafik, (3)
  3. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M04, 2016M05, 2016M06, ..., 2022M01 (60)
  5. Uppgifter: Ton, (1)


 9. 12jb -- Fartygstrafik genom Saima kanal, 2020M01-2022M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12000 Ändrad senast: 2022-03-07

  1. Land: Totalt, Antigua och Barbuda, Cypern, Tyskland, ..., Saint Vincent och Grenadinerna (12)
  2. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  3. Månad: 2020M01, 2020M03, 2020M04, 2020M05, ..., 2022M01 (24)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 10. 12jd -- Utrikes sjötransporter efter land och varuslag, 2016M01-2022M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 584335 Ändrad senast: 2022-03-07

  1. Land: Totalt, Europa, Afrika, Sydamerika, ..., Ökand (22)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2022M01 (73)
  5. Uppgifter: Ton, (1)