Till toppen

12z7 -- I vägtrafikolyckor döda och skadade efter område, vägtyp, olycksplats och trafikant, 2015-2021*

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Esbo , Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 309

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Landsvägar, Fastlandsfinland , Motorväg ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Fotgängare , Cykel ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 0 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Sista året är kumulativ summa av de månader som föregår uppdateringsperioden.
Statistik över allvarligt skadade har förts från och med år 2014 och de beräknas två år efter utgången av statistikåret. Uppgift saknas för preliminära år, men värdet 0 har antecknats för dem för att göra regional gruppering tekniskt möjligt.
Riksvägar, stamvägar, regionalvägar och andra landsvägar utan olyckor på motorvägar och motortrafikledar.
Mera i databastjänsten: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Tieliikenneonnettomuudet
Viltolyckor: https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/

Region

I statistiken används områdesindelningen i början av sista offentliggörande år i hela tidsserien.

År

* preliminär uppgift

År

2020*

* preliminär uppgift

2021*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Döda

En person som avlidit inom 30 dygn till följd av en olycka, exklusive de som avlidit i en sjukdomsattack.

Skadade (inkl. allvarligt skadade)

En person som inte avlidit (inom 30 dygn efter olyckan), men som fått sådana skador vid olyckan som kräver vård eller observation på sjukhus, vård hemma (sjukledighet) eller operativ behandling t.ex. stygn. Om en person fått blåmärken, skråmor eller annat liknande som inte kräver behandling enligt ovan anses personen inte vara skadad.

Allvarligt skadade

En person som inte avlidit (inom 30 dygn efter olyckan), men som fått sådana skador vid olyckan som kräver vård eller observation på vårdinrättning, och som har uppsökt vård inom sex dygn från olyckan och fått en eller flera skador som klassificeras som allvarliga enligt AIS-klassificeringen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine).