Till toppen

StatFin

 1. 11bh -- Vägtrafikolyckor, döda och skadade, 1931-2020*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53376 Ändrad senast: 2021-09-21

  1. Uppgifter: Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, Andra allvarliga skadade, olyckan inte i polisens kännedom, ..., Egendomsskadeolyckor som ersatts från trafikförsäkringen (17)
  2. År: 1931, 1932, 1933, 1934, ..., 2020* (90)


 2. 12z2 -- Personskadeolyckor, döda och skadade efter typ av olycka och trafikant, 2003-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 66709 Ändrad senast: 2021-09-21

  1. Typ av olycka: Totalt, Samma körriktningar (ej svängande fordon), Samma körriktningar (svängande fordon), Mötande körriktningar (ej svängande fordon), ..., Djurolycka (12)
  2. Trafikant: Totalt, Fotgängare, Cykel, Cyklist, förare, ..., Annat, passagerare (26)
  3. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021* (19)
  4. Uppgifter: Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, (3)


 3. 12sd -- I vägtrafikolyckor döda och skadade efter typ av olycka och trafikant månadsvis, 2015M01-2021M08*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 193640 Ändrad senast: 2021-09-21

  1. Typ av olycka: Totalt, Samma körriktningar (ej svängande fordon), Samma körriktningar (svängande fordon), Mötande körriktningar (ej svängande fordon), ..., Djurolycka (12)
  2. Trafikant: Totalt, Fotgängare, Cykel, Cyklist, förare, ..., Annat, passagerare (26)
  3. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2021M08* (80)
  4. Uppgifter: Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, (3)


 4. 112x -- I vägtrafikolyckor döda och skadade efter landskap, typ av olycka, trafikant, kön och åldern, 2003-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1760329 Ändrad senast: 2021-09-21

  1. Region: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  2. Trafikant: Totalt, Fotgängare, Cykel, Moped, ..., Annat (10)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0-14, ...0-5, ...6-9, ..., Okänd (20)
  5. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021* (19)
  6. Uppgifter: Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, (3)


 5. 112w -- I vägtrafikolyckor döda och skadade efter landskap, trafikant, kön och åldern månadsvis, 2015M01-2021M08*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16334531 Ändrad senast: 2021-09-21

  1. Region: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  2. Trafikant: Totalt, Fotgängare, Cykel, Cyklist, förare, ..., Annat, passagerare (26)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0-14, ...0-5, ...6-9, ..., Okänd (20)
  5. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2021M08* (80)
  6. Uppgifter: Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, (3)


 6. 12sc -- Personskadeolyckor, döda och skadade efter typ av olycka och hastighetsbegränsning, 2003-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 61580 Ändrad senast: 2021-09-21

  1. Typ av olycka: Totalt, Samma körriktningar (ej svängande fordon), Samma körriktningar (svängande fordon), Mötande körriktningar (ej svängande fordon), ..., Djurolycka (12)
  2. Hastighetsbegränsning: Totalt, -40, 50, 60-70, ..., Okänd (8)
  3. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021* (19)
  4. Uppgifter: Personskadeolyckor, Olyckor som ledde till dödsfall, Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador), Olyckor som ledde till allvarliga personskador, ..., Allvarligt skadade (7)


 7. 111e -- Personskadeolyckor, döda och skadade efter typ av olycka och hastighetsbegränsning månadsvis, 2003M01-2021M08*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 431912 Ändrad senast: 2021-09-21

  1. Typ av olycka: Totalt, Samma körriktningar (ej svängande fordon), Samma körriktningar (svängande fordon), Mötande körriktningar (ej svängande fordon), ..., Djurolycka (12)
  2. Hastighetsbegränsning: Totalt, -40, 50, 60-70, ..., Okänd (8)
  3. Månad: 2003M01, 2003M02, 2003M03, 2003M04, ..., 2021M08* (224)
  4. Uppgifter: Personskadeolyckor, Olyckor som ledde till dödsfall, Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador), Olyckor som ledde till allvarliga personskador, ..., Allvarligt skadade (7)


 8. 12z7 -- I vägtrafikolyckor döda och skadade efter område, vägtyp, olycksplats och trafikant, 2015-2021*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6550631 Ändrad senast: 2021-09-21

  1. Region: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (308)
  2. Vägtyp: Totalt, Landsvägar, Fastlandsfinland, Motorväg, Motortrafikled, ..., Okänd (12)
  3. Olycksplats: Totalt, Skyddsväg, Gång- och cykelvägar, Annan, (4)
  4. Trafikant: Totalt, Fotgängare, Cykel, Moped, ..., Annat (10)
  5. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021* (7)
  6. Uppgifter: Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, (3)


 9. 12qh -- Personskadeolyckor, döda och skadade efter område, vägtyp och inblandade, 2015-2021*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4864178 Ändrad senast: 2021-09-21

  1. Region: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (308)
  2. Vägtyp: Totalt, Landsvägar, Fastlandsfinland, Motorväg, Motortrafikled, ..., Okänd (12)
  3. Inblandad: Totalt, Olycka med lätt trafik inblandad, Olycka med fotgängare inblandad, Olycka med cykel inblandad, ..., Olycka med annat djur inblandad (13)
  4. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021* (7)
  5. Uppgifter: Personskadeolyckor, Olyckor som ledde till dödsfall, Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador), Olyckor som ledde till allvarliga personskador, ..., Allvarligt skadade (7)


 10. 111g -- Personskadeolyckor efter område, vägtyp och inblandade månadsvis, 2015M01-2021M08*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15476688 Ändrad senast: 2021-09-21

  1. Region: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (308)
  2. Vägtyp: Totalt, Landsvägar, Fastlandsfinland, Allmänna vägar, Åland, Kommunal väg, ..., Okänd (6)
  3. Inblandad: Totalt, Olycka med lätt trafik inblandad, Olycka med fotgängare inblandad, Olycka med cykel inblandad, ..., Olycka med annat djur inblandad (13)
  4. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2021M08* (80)
  5. Uppgifter: Personskadeolyckor, Olyckor som ledde till dödsfall, Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador), Olyckor som ledde till allvarliga personskador, (4)


 11. 111f -- Personskadeolyckor, döda och skadade efter vägtyp, hastighetsbegränsning, ljusförhållanden, väglag och veckodag, 2015-2021*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2305573 Ändrad senast: 2021-09-21

  1. Vägtyp: Totalt, Landsvägar, Fastlandsfinland, Allmänna vägar, Åland, Kommunal väg, ..., Okänd (6)
  2. Hastighetsbegränsning: Totalt, -40, 50, 60-70, ..., Okänd (8)
  3. Ljusförhållanden: Totalt, Dagsljus, Skymning, Mörker, ..., Okänd (6)
  4. Väglag: Totalt, Bar, torr, Bar, blöt, Vatten i körspåren, ..., Okänd (9)
  5. Veckodag: Totalt, Måndag, Tisdag, Onsdag, ..., Söndag (8)
  6. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021* (7)
  7. Uppgifter: Personskadeolyckor, Olyckor som ledde till dödsfall, Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador), Olyckor som ledde till allvarliga personskador, ..., Allvarligt skadade (7)