Till toppen

133j -- Resor med övernattningar inom landet, månadsvis, 2012M01-2021M08*

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2012M01 , 2012M02 , 2012M03 ,

Valda 1 Totalt 116

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
.. uppgift kan inte förekomma

Resans huvudsyfte

Resans huvudsyfte

Inkvartering

Inkvarteringstyp

Månad

* preliminär uppgift

Månad

2021M01*

* preliminär uppgift

2021M02*

* preliminär uppgift

2021M03*

* preliminär uppgift

2021M04*

* preliminär uppgift

2021M05*

* preliminär uppgift

2021M06*

* preliminär uppgift

2021M07*

* preliminär uppgift

2021M08*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Resor med övernattningar, antal i tusen

Resor med övernattningar, antal i tusen

Förändring av resor, %

Förändring av resor, %

Övernattningar, antal i tusen

Övernattningar, antal i tusen

Förändring av nätter, %

Förändring av nätter, %

Reslängd i genomsnitt, nätter

Reslängd i genomsnitt, nätter

Median reslängd, nätter

Median reslängd, nätter