Till toppen

StatFin

 1. 001 -- Transporter genom Saima kanal efter varuslag 2000-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 154171 Ändrad senast: 2020-02-10

  1. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (15)
  2. Trafiktyp: Totalt, I inrikes trafik, I utrikes trafik, (3)
  3. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  4. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  5. Månad: Månader totalt, Januari, Mars, April, ..., December (12)


 2. 002 -- Fartygstrafik genom Saima kanal 2000-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 72955 Ändrad senast: 2020-02-10

  1. Land: Totalt, Nederländerna, Antigua och Barbuda, Bahamas, ..., Storbritannien (26)
  2. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  3. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  4. Månad: Månader totalt, Januari, Mars, April, ..., December (12)