Till toppen

StatFin

 1. 12ra -- Persontrafik enligt kvartal, 2011Q1-2021Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10470 Ändrad senast: 2022-03-31

  1. Kvartal: 2011Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q4, ..., 2021Q4 (44)
  2. Uppgifter: Antal resor i persontrafiken (1000 resor), Personkilometer (milj. pkm), (2)


 2. 12rb -- Godstrafik enligt kvartal, 2011Q1-2021Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10474 Ändrad senast: 2022-03-31

  1. Kvartal: 2011Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q4, ..., 2021Q4 (44)
  2. Uppgifter: Godsets vikt (1000 t), Tonkilometer (milj. tkm), (2)