To the Top

12nj -- Personbilar efter genomsnittsålder och efter område, 2019-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Område
Användning i trafik
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Område

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.MA1 FASTLANDSFINLAND , MK01 Nyland , Esbo ,

Valda 0 Totalt 314

Optional variable

Användning i trafik

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

År

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Tabellen innehåller inte fordon ur Ålands separata register.
Område
Fordonens hemkommun (område)
Uppgifter
Antalet fordon
Antalet fordon
Genomsnittsålder
Genomsnittsålder (år)