To the Top

11td -- Bilar efter användning och innehavare, 2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Användning i trafik
Obligatoriskt *
Fordonsklass
Obligatoriskt *
Användning
Obligatoriskt *
Innehavare
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Användning i trafik

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Fordonsklass

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 6

Användning

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Privat trafik , Tillståndspliktig trafik ,

Valda 0 Totalt 8

Innehavare

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Privatperson , Företag ,

Valda 0 Totalt 7

År

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Tidpunkt av statistiken 31.12. Tabellen innehåller inte fordon ur Ålands separata register.
Fordonsklass
Fordonsklass
Användning
Användning av fordon i trafik
Innehavare
Innehavare av fordon
Uppgifter
Antalet fordon
Antalet fordon