To the Top

11ie -- Bilar efter drivkraft, 1990-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Användning i trafik
Obligatoriskt *
Fordonsklass
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Drivkraft
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Användning i trafik

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Fordonsklass

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 6

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 31

Drivkraft

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Bensin , Diesel ,

Valda 0 Totalt 16

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Tabellen innehåller inte fordon ur Ålands separata register.

Tabellen innehåller fordon som temporärt tagits ur trafik fr.o.m. år 2007.

.... = uppgift inte tillgänglig

Fordonsklass
Fordonsklass
Drivkraft
Fordons drivkraft
Uppgifter
Antalet fordon
Antalet fordon