To the Top

11id -- Fordonsbeståndet efter genomsnittsålder, 2019-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Landskap
Fordonsklass
Obligatoriskt *
Användning i trafik
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Museifordon
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Landskap

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.FASTLANDS-FINLAND , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Optional variable

Fordonsklass

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alla bilar , Personbilar , Paketbilar ,

Valda 0 Totalt 18

Användning i trafik

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

År

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Museifordon


Valda 0 Totalt 3

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Tabellen innehåller inte fordon ur Ålands separata register.
Landskap
Fordonens hemlandskap
Fordonsklass
Fordonsklass
Museifordon
Tieto onko ajoneuvo museorekisteröity
Uppgifter
Antalet fordon
Antalet fordon
Genomsnittsålder
Genomsnittsålder (år)