To the Top

11ib -- Antalet fordon i registret (inkl. Åland), 1922-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Fordonsklass
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1922 , 1923 , 1924 ,

Valda 0 Totalt 99

Fordonsklass

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alla bilar , Tillståndspliktiga bilar , Personbilar ,

Valda 0 Totalt 26

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Fr.o.m. år 1990 ingår inte fordonen i Ålands separata register i följande tidsserier:
- motorcyklar > 125 cm3
- mopeder fram till år 1997
- snöskotrar
- husvagnar, påhängsvagnar och andra släpvagnar
- tre- eller fyrhjulingar L5/L5e

Registreringen av mopeder inleddes 1.7.1995. Antalet mopeder åren 1958-1969 är uppskattningar, för åren 1970-1994 har uppgifterna erhållits ur försäkringsbeståndet.

Registreringen av snöskotrar inleddes 1.2.1995.

På Åland baserar sig indelningen i traktorer och motorarbetsmaskiner delvis på uppskattningar.

Påhängsvagnar omfattar också för specialtransport konstruerade påhängsvagnar och tankpåhängsvagnar.

Tabellen innehåller fordon som temporärt tagits ur trafik fr.o.m. år 2007.

.... = uppgift inte tillgänglig
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Fordonsklass
Fordonsklass
Uppgifter
Antalet fordon
Antalet fordon