1. 11ib -- Antalet fordon i registret (inkl. Åland), 1922-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32133 Ändrad senast: 2021-02-26

  1. År: 1922, 1923, 1924, 1925, ..., 2020 (99)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Tillståndspliktiga bilar, Personbilar, Tillståndspliktiga personbilar, ..., Övriga släpvagnar, högst 750 kg (26)
  3. Uppgifter: Antalet fordon, (1)


 2. 11ic -- Fordonsbeståndet efter område, 2011-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 700095 Ändrad senast: 2021-02-26

  1. Område: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, Esbo, ..., Okänd (334)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Totalt (18)
  3. Användning i trafik: I trafik, Avställda fordon, Antalet fordon i registret, (3)
  4. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  5. Uppgifter: Antalet fordon, (1)


 3. 11ie -- Bilar efter drivkraft, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29285 Ändrad senast: 2021-02-26

  1. Användning i trafik: I trafik, Antalet fordon i registret, (2)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Specialbilar (6)
  3. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  4. Drivkraft: Totalt, Bensin, Diesel, Brännolja, ..., Övrig (16)
  5. Uppgifter: Antalet fordon, (1)


 4. 11id -- Fordonsbeståndet efter genomsnittsålder, 2019-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 76081 Ändrad senast: 2021-02-26

  1. Landskap: FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utlandet (21)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Totalt (18)
  3. Användning i trafik: I trafik, Avställda fordon, Antalet fordon i registret, (3)
  4. År: 2019, 2020, (2)
  5. Museifordon: Alla fordon, Utan museifordon, Museifordon, (3)
  6. Uppgifter: Antalet fordon, Genomsnittsålder, (2)


 5. 11td -- Bilar efter användning och innehavare, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12800 Ändrad senast: 2021-02-26

  1. Användning i trafik: I trafik, Avställda fordon, Antalet fordon i registret, (3)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Specialbilar (6)
  3. Användning: Totalt, Privat trafik, Tillståndspliktig trafik, Skolfordon, ..., Okänd (8)
  4. Innehavare: Totalt, Privatperson, Företag, Stat, ..., Okänd (7)
  5. År: 2020, (1)
  6. Uppgifter: Antalet fordon, (1)


 6. 11ti -- Fordon efter första användningsår, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42878 Ändrad senast: 2021-02-26

  1. Första användningsår: Totalt, 2020, 2019, 2018, ..., Okänd (120)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Totalt (18)
  3. Användning i trafik: I trafik, Avställda fordon, Antalet fordon i registret, (3)
  4. År: 2020, (1)
  5. Uppgifter: Antalet fordon, (1)


 7. 11tp -- Bilar efter sittplats, 2016-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 111727 Ändrad senast: 2021-02-26

  1. Landskap: FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utlandet (21)
  2. Fordonklass: Personbilar, Bussar totalt, ...Minibusssar, ...Bussar, ...Fjärrtrafikens bussar (5)
  3. Sittplatser: Totalt, 1, 2, 3, ..., 65- (25)
  4. Användning i trafik: I trafik, Avställda fordon, Antalet fordon i registret, (3)
  5. År: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)
  6. Uppgifter: Antalet fordon, (1)


 8. 11tq -- Avregistrerade fordon, 2017-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20761 Ändrad senast: 2021-02-26

  1. Landskap: FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utlandet (21)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Totalt (18)
  3. År: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  4. Uppgifter: Antalet fordon, Genomsnittsålder, (2)


 9. 12nj -- Personbilar efter genomsnittsålder och efter område, 2019-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 48131 Ändrad senast: 2021-02-26

  1. Område: MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, Esbo, Helsingfors, ..., Okänd (314)
  2. Användning i trafik: I trafik, Avställda fordon, Antalet fordon i registret, (3)
  3. År: 2019, 2020, (2)
  4. Uppgifter: Antalet fordon, Genomsnittsålder, (2)