Till toppen

121d -- Första registreringar av bilar efter drivkraft, användning och innehavare månadsvis, 2014M01-2022M02

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: FASTLANDS-FINLAND , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Bensin , Diesel ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Privat trafik , Tillståndspliktig trafik ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Privatperson , Företag ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2014M01 , 2014M02 , 2014M03 ,

Valda 1 Totalt 98

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner

Fordonsklass

Fordonsklass

Landskap

Fordonens hemlandskap

Drivkraft

Fordons drivkraft

Användning

Användning i trafik

Innehavare

Innehavare av fordon

Uppgifter

Antal

Antal