To the Top

121d -- Första registreringar av bilar efter drivkraft, användning och innehavare månadsvis, 2014M01-2021M03
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Fordonsklass
Obligatoriskt *
Landskap
Drivkraft
Användning
Innehavare
Månad
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Fordonsklass

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 5

Landskap

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.FASTLANDS-FINLAND , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Optional variable

Drivkraft

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Bensin , Diesel ,

Valda 0 Totalt 13

Optional variable

Användning

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Privat trafik , Tillståndspliktig trafik ,

Valda 0 Totalt 7

Optional variable

Innehavare

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Privatperson , Företag ,

Valda 0 Totalt 7

Optional variable

Månad

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2014M01 , 2014M02 , 2014M03 ,

Valda 0 Totalt 87

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Fordonsklass
Fordonsklass
Landskap
Fordonens hemlandskap
Drivkraft
Fordons drivkraft
Användning
Användning i trafik
Innehavare
Innehavare av fordon
Uppgifter
Antal
Antal