To the Top

11ck -- Första registreringar av personbilar efter drivkraft, 1990-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Fordonsklass
Obligatoriskt *
Drivkraft
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Fordonsklass

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 5

Drivkraft

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Bensin , Diesel ,

Valda 0 Totalt 14

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 31

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Tabellen innehåller inte fordon ur Ålands separata register.
.... = uppgift inte tillgänglig
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Fordonsklass
Fordonsklass
Drivkraft
Fordons drivkraft
Uppgifter
Antal
Antal