To the Top

11al -- Första registreringar av fordon, 1999-2021
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Fordonsklass
Obligatoriskt *
Landskap
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Fordonsklass

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alla bilar , Personbilar , Paketbilar ,

Valda 0 Totalt 17

Landskap

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.FASTLANDS-FINLAND , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 0 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Årssumman för det senaste statistikåret omfattar första registreringarna för januari ända till den senaste statistikmånaden.
Fordonsklass
Fordonsklass
Landskap
Fordonens hemlandskap
Uppgifter
Antal
Antal