Till toppen

11al -- Första registreringar av fordon, 1999-2021

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla bilar , Personbilar , Paketbilar ,

Valda 0 Totalt 17

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: FASTLANDS-FINLAND , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Årssumman för det senaste statistikåret omfattar första registreringarna för januari ända till den senaste statistikmånaden.

Fordonsklass

Fordonsklass

Landskap

Fordonens hemlandskap

Uppgifter

Antal

Antal