Till toppen

StatFin

 1. 11al -- Första registreringar av fordon, 1999-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40879 Ändrad senast: 2022-03-04

  1. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Totalt (17)
  2. Landskap: FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utlandet (21)
  3. År: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2022 (24)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 2. 11ar -- Första registreringar av fordon, månadsvis, 1999M01-2022M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 304636 Ändrad senast: 2022-03-04

  1. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Totalt (17)
  2. Landskap: FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utlandet (21)
  3. Månad: 1999M01, 1999M02, 1999M03, 1999M04, ..., 2022M02 (278)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 3. 121d -- Första registreringar av bilar efter drivkraft, användning och innehavare månadsvis, 2014M01-2022M02

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13345144 Ändrad senast: 2022-03-04

  1. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, Bussar (5)
  2. Landskap: FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utlandet (21)
  3. Drivkraft: Totalt, Bensin, Diesel, Elektricitet, ..., Övrig (13)
  4. Användning: Totalt, Privat trafik, Tillståndspliktig trafik, Skolfordon, ..., Tillståndspliktig varutransport (7)
  5. Innehavare: Totalt, Privatperson, Företag, Stat, ..., Okänd (7)
  6. Månad: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2022M02 (98)
  7. Uppgifter: Antal, (1)


 4. 11cb -- Första registreringar av fordon, 1960-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20895 Ändrad senast: 2022-03-01

  1. Fordonsklass: Alla bilar, Tillståndspliktiga bilar, Personbilar, Tillståndspliktiga personbilar, ..., Övriga släpvagnar, högst 750 kg (26)
  2. År: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2021 (62)
  3. Uppgifter: Antal, (1)


 5. 11ck -- Första registreringar av personbilar efter drivkraft, 1990-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15178 Ändrad senast: 2022-03-01

  1. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, Bussar (5)
  2. Drivkraft: Totalt, Bensin, Diesel, Elektricitet, ..., Övrig (14)
  3. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 6. 11cy -- Genomsnittligt koldioxidutsläpp (CO2) för nyregistrerade personbilar, 2006-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10320 Ändrad senast: 2022-03-01

  1. Drivkraft: Totalt, Bensin, Diesel, Övrig, (4)
  2. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  3. Uppgifter: Antal, CO2-utsläppsvärde g/km, Cylindervolym cm3, (3)


 7. 11cz -- Importerade begagnade fordon, 2014-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17910 Ändrad senast: 2022-03-01

  1. Fordonsklass: Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, Bussar, ..., Totalt (16)
  2. Importland: Totalt, Sverige, Norge, Danmark, ..., Övriga länder totalt (26)
  3. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  4. Uppgifter: Antal, (1)