To the Top

11sl -- Årliga hotelkapacitet och övernattningar kommunvis, 1995-2021*
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Kommun
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Inkvarteringsanläggningar, antal , Rum, antal , Kapacitetsutnyttjande av rum, % ,

Valda 0 Totalt 11

Kommun

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Esbo , Helsingfors , Enare ,

Valda 0 Totalt 20

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 0 Totalt 27

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
År
* preliminär uppgift
År
2021*
* preliminär uppgift
Uppgifter
RevPar, EUR
Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.