Till toppen

11lm -- Månatliga hotelkapacitet och övernattningar kommunvis, 1995M01-2021M10*

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Inkvarteringsanläggningar, antal , Rum, antal , Kapacitetsutnyttjande av rum, % ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Esbo , Helsingfors , Enare ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 0 Totalt 322

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas

Månad

* preliminär uppgift

Månad

2021M01*

* preliminär uppgift

2021M02*

* preliminär uppgift

2021M03*

* preliminär uppgift

2021M04*

* preliminär uppgift

2021M05*

* preliminär uppgift

2021M06*

* preliminär uppgift

2021M07*

* preliminär uppgift

2021M08*

* preliminär uppgift

2021M09*

* preliminär uppgift

2021M10*

* preliminär uppgift

Uppgifter

RevPar, EUR

Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.