To the Top

11lm -- Månatliga hotelkapacitet och övernattningar kommunvis, 1995M01-2021M02*
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Kommun
Obligatoriskt *
Månad
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Inkvarteringsanläggningar, antal , Rum, antal , Kapacitetsutnyttjande av rum, % ,

Valda 0 Totalt 11

Kommun

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Esbo , Helsingfors , Enare ,

Valda 0 Totalt 20

Månad

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 0 Totalt 314

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas
Månad
* preliminär uppgift
Månad
2021M01*
* preliminär uppgift
2021M02*
* preliminär uppgift
Uppgifter
RevPar, EUR
Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.