Till toppen

12jl -- Antalet slussningar, fartygstrafik och antalet passagerare i slusskanaler, 2019-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Slussningar totalt , Serviceslussningar , Självbetjäningsslussningar ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Joensuu-Nurmes , ...Joensuu ,

Valda 0 Totalt 48

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Obs:

Antalet serviceslussningar, slussade fartyg och passagerare på fritidsbåtar har korrigerats gällande uppgifterna för år 2019.