Till toppen

12jk -- Passagerartrafiken i inrikes sjötrafik, 2017-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Vid kusten och på insjöarna totalt , Vid kusten totalt , Finska viken ,

Valda 0 Totalt 18

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000