To the Top
 1. 12il -- Inrikes godstrafik med fartyg efter varugrupp, 2016-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 152394 Ändrad senast: 2021-07-07

  1. Hamn: Totalt, Ahkiolahti, Brändö, Dalsbruk, ..., Korpo (65)
  2. Riktning: Import, Export, (2)
  3. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  5. Uppgifter: Ton, Ton, förändring i %, (2)


 2. 12in -- Inrikes godstrafik med fartyg efter avgångs- och destinationshamn, 2016-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 101106 Ändrad senast: 2021-07-07

  1. Avgångshamn: Totalt, Ahkiolahti, Dalsbruk, Dragsfjärd, ..., Korpo (52)
  2. Destinationshamn: Totalt, Brändö, Dalsbruk, Färjsund, ..., Korpo (47)
  3. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  4. Uppgifter: Ton, (1)


 3. 12iq -- Godsmängden och transportarbetet i inrikes sjötrafik, 1980-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25293 Ändrad senast: 2021-07-07

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2021 (42)
  2. Uppgifter: Godsmängd totalt, Fartygstrafikens godsmängd totalt, Fartygstrafikens godsmängd vid kusten, Fartygstrafikens godsmängd på insjöar, ..., Muddermassornas transportarbete (12)


 4. 12iv -- Fartygsanlöp i hamnarna i inrikes trafik, 2019-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12473 Ändrad senast: 2021-07-07

  1. Hamn: Totalt, Ahkiolahti, Brändö, Dalsbruk, ..., Korpo (56)
  2. År: 2019, 2020, 2021, (3)
  3. Uppgifter: Antal besök, Netto, Brutto, (3)


 5. 12jh -- Transporter genom Saima kanal efter varuslag, 2016-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12089 Ändrad senast: 2021-07-07

  1. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (13)
  3. Trafiktyp: Totalt, I inrikes trafik, I utrikes trafik, (3)
  4. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  5. Uppgifter: Ton, (1)


 6. 12jj -- Fartygstrafik genom Saima kanal, 2020-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5874 Ändrad senast: 2021-07-07

  1. Land: Totalt, Antigua och Barbuda, Cypern, Tyskland, ..., Ryssland (11)
  2. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  3. År: 2020, 2021, (2)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 7. 12jl -- Antalet slussningar, fartygstrafik och antalet passagerare i slusskanaler, 2019-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25736 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. År: 2019, 2020, (2)
  2. Farled och slusskanal: Totalt, Joensuu-Nurmes, ...Joensuu, ...Kaltimo, ..., ...Kimola (48)
  3. Uppgifter: Slussningar totalt, Serviceslussningar, Självbetjäningsslussningar, Slussade torrlastfartyg, ..., Passagerare i fritisbåtar (12)


 8. 12jk -- Passagerartrafiken i inrikes sjötrafik, 2017-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9012 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. Trafikområde: Vid kusten och på insjöarna totalt, Vid kusten totalt, Finska viken, Skärgårdshavet, ..., Ule älvs och Norra Finlands område (18)
  3. Uppgifter: Antal passagerare, Personkilometer, (2)