Till toppen

12im -- Inrikes godstrafik med fartyg efter avgångs- och destinationshamn, 2016M01-2022M01

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Ahkiolahti , Dalsbruk ,

Valda 0 Totalt 53

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Brändö , Dalsbruk ,

Valda 0 Totalt 49

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2016M01 , 2016M02 , 2016M03 ,

Valda 1 Totalt 73

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000