To the Top
 1. 12ik -- Inrikes godstrafik med fartyg efter varugrupp, 2016M01-2021M04

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1477273 Ändrad senast: 2020-06-10

  1. Hamn: Totalt, Ahkiolahti, Brändö, Dalsbruk, ..., Korpo (65)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Import, Export, (2)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2021M04 (64)
  5. Uppgifter: Ton, Ton, förändring i %, (2)


 2. 12im -- Inrikes godstrafik med fartyg efter avgångs- och destinationshamn, 2016M01-2021M04

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 851064 Ändrad senast: 2020-06-10

  1. Avgångshamn: Totalt, Ahkiolahti, Dragsfjärd, Euraåminne, ..., Övriga kusthamnar (49)
  2. Destinationshamn: Totalt, Brändö, Färjsund, Föglö, ..., Övriga kusthamnar (44)
  3. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2021M04 (64)
  4. Uppgifter: Ton, (1)


 3. 12ip -- Godsmängden och transportarbetet i inrikes sjötrafik, 2016M01-2021M04

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19498 Ändrad senast: 2020-06-10

  1. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2021M04 (64)
  2. Uppgifter: Fartygstrafikens godsmängd totalt, Fartygstrafikens godsmängd vid kusten, Fartygstrafikens godsmängd på insjöar, Fartygstrafikens transportarbete totalt, ..., Fartygstrafikens transportarbete på insjöar (6)


 4. 12ir -- Fartygsanlöp i hamnarna i inrikes trafik, 2019M01-2021M04

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35412 Ändrad senast: 2020-06-10

  1. Hamn: Totalt, Ahkiolahti, Brändö, Dalsbruk, ..., Korpo (56)
  2. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2021M04 (28)
  3. Uppgifter: Antal besök, Netto, Brutto, (3)


 5. 12iw -- Transporter genom Saima kanal efter varuslag, 2016M01-2021M04

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 49020 Ändrad senast: 2020-06-10

  1. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (13)
  2. Trafiktyp: Totalt, I inrikes trafik, I utrikes trafik, (3)
  3. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M04, 2016M05, 2016M06, ..., 2021M04 (51)
  5. Uppgifter: Ton, (1)


 6. 12ji -- Fartygstrafik genom Saima kanal, 2020M01-2021M04

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8775 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. Land: Totalt, Antigua och Barbuda, Cypern, Tyskland, ..., Ryssland (11)
  2. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  3. Månad: 2020M01, 2020M03, 2020M04, 2020M05, ..., 2021M04 (15)
  4. Uppgifter: Antal, (1)