Till toppen

119b -- Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik efter varuslag, 2011-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Spannmål , Sockerbetor, potatis, rotfrukter, färska grönsaker och färsk frukt ,

Valda 0 Totalt 45

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Statistiken över varutransporter inom inrikes vägtrafik beskriver inrikes varutransporten med lastbilar som registrerats för privat eller tillståndspliktig trafik i Finland

Varuslag

Transporterad varuslag (den enda eller huvudsakliga)

Uppgifter

Godsmängd, 1 000 ton

Godsmängd beskriver transporterad mängd gods

Transportarbete, milj. tonkm

Transportarbetet (tonkilometer) beskriver transportarbetsvolymen, som erhålls genom att multiplicera transporterad mängd gods (ton) med transportsträckan(kilometer).

Trafikarbete, 1000 km

Trafikarbete beskriver transportsträckan

Genomsnittlig transportsträcka, km

Genomsnittlig transportsträcka

Lastningsgrad (%)

Lastens vikt i förhållande till lastbilens bärförmåga.