Till toppen

12h5 -- Handelsfartyg enligt isklass, 2019M01-2022M02

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal , Bruttodräktighet , Nettodräktighet ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fartyg totalt , Den egentliga handelsflottan totalt , ...Passagerarfartyg ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Summa , 0-99 , 100-199 ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Summa , 1A Super , 1A ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2019M01 , 2019M02 , 2019M03 ,

Valda 1 Totalt 38

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000