Till toppen

StatFin

 1. 12h5 -- Handelsfartyg enligt isklass, 2019M01-2021M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9271737 Ändrad senast: 2021-11-05

  1. Registermyndighet: Summa, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Statens ämbetsverk på Åland, (3)
  2. Fartygstyp: Fartyg totalt, Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ..., ...Mudderverk (19)
  3. Storleksfrupp: Summa, 0-99, 100-199, 200-299, ..., 50000-99999 (22)
  4. Isklass: Summa, 1A Super, 1A, 1B, ..., III/utan isklass (7)
  5. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2021M10 (34)
  6. Uppgifter: Antal, Bruttodräktighet, Nettodräktighet, Dödvikt, ..., Bruttodräktighet, medelvärde (7)


 2. 12h6 -- Handelsfartyg enligt kommun, 2019M01-2021M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 49879670 Ändrad senast: 2021-11-05

  1. Kotikunta: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Sibbo, ..., Vårdö (116)
  2. Fartygstyp: Fartyg totalt, Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ..., ...Mudderverk (19)
  3. Storleksfrupp: Summa, 0-99, 100-199, 200-299, ..., 50000-99999 (22)
  4. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2021M10 (34)
  5. Uppgifter: Antal, Bruttodräktighet, Nettodräktighet, Dödvikt, ..., Bruttodräktighet, medelvärde (7)


 3. 12h7 -- I förteckningen över handelsfartyg inskrivna fartyg, 2019M01-2021M10

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24073 Ändrad senast: 2021-11-05

  1. Fartygstyp: Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ...Ro-ro-lastfartyg, ..., ...Specialfartyg (8)
  2. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2021M10 (34)
  3. Uppgifter: Antal, Bruttodräktighet, Nettodräktighet, Dödvikt, ..., Ålder enligt bruttodräktighet, (6)


 4. 12h8 -- Handelsfartyg enligt isklass, 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 823490 Ändrad senast: 2021-03-25

  1. Registermyndighet: Summa, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Statens ämbetsverk på Åland, (3)
  2. Fartygstyp: Fartyg totalt, Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Roro-passagerarfartyg, ..., ...Mudderverk (19)
  3. Storleksfrupp: Summa, 0-99, 100-199, 200-299, ..., 50000-99999 (22)
  4. Isklass: Summa, 1A Super, 1A, 1B, ..., III/utan isklass (7)
  5. År: 2018, 2019, 2020, (3)
  6. Uppgifter: Antal, Bruttodräktighet, Nettodräktighet, Dödvikt, ..., Bruttodräktighet, medelvärde (7)


 5. 12h9 -- Handelsfartyg enligt kommun, 2018-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4383586 Ändrad senast: 2021-03-25

  1. Kotikunta: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Sibbo, ..., Vårdö (116)
  2. Storleksfrupp: Summa, 0-99, 100-199, 200-299, ..., 50000-99999 (22)
  3. Fartygstyp: Fartyg totalt, Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Roro-passagerarfartyg, ..., ...Mudderverk (19)
  4. År: 2018, 2019, 2020, (3)
  5. Uppgifter: Antal, Bruttodräktighet, Nettodräktighet, Dödvikt, ..., Bruttodräktighet, medelvärde (7)


 6. 12ha -- I förteckningen över handelsfartyg inskrivna fartyg, 2019-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8179 Ändrad senast: 2021-02-15

  1. Fartygstyp: Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Roro-passagerarfartyg, ...Roro-lastfartyg, ..., ...Specialfartyg (8)
  2. År: 2019, 2020, (2)
  3. Uppgifter: Antal, Bruttodräktighet, Nettodräktighet, Dödvikt, (4)


 7. 12hb -- Fartygsinteckningar enligt fartygstyp, 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7621 Ändrad senast: 2021-02-15

  1. Fartygstyp: Fartyg totalt, Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Roro-passagerarfartyg, ..., ...Mudderverk (19)
  2. År: 2018, 2019, 2020, (3)
  3. Uppgifter: Antal, Miljon euro, (2)


 8. 12hc -- Handelsfartyg, 2000-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16920 Ändrad senast: 2021-02-15

  1. Fartygstyp: Fartyg totalt, Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Roro-passagerarfartyg, ..., ...Övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri (22)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  3. Uppgifter: Antal, Nettodräktighet, Bruttodräktighet, (3)


 9. 12kj -- Förändringar i Finlands egentliga handelsflottan, 2019M01-2021M10

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12517 Ändrad senast: 2021-11-05

  1. Fartygstyp: Den egentliga handelsflottan totalt, ...Passagerarfartyg, ...Ro-ro-passagerarfartyg, ...Ro-ro-lastfartyg, ..., ...Övriga fartyg (9)
  2. Förändringsorsak: Additions tolal, Minskningar totalt, (2)
  3. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2021M10 (34)
  4. Uppgifter: Antal, (1)